Sint Jozef RK Daltonschool

Sint Jozef RK Daltonschool

Wat is onze levensbeschouwing.
We willen de kinderen zo goed mogelijk begeleiden op weg naar hun volwassenheid. We gaan daarbij uit van de volgende punten:
- Elk kind moet zich kunnen ontplooien op grond van zinvolle waarden.
Onze waarden komen voort vanuit een Katholieke levensvisie.
- We willen werken aan een samenleving, waarin alle mensen als gelijken in rechten en waardigheid
worden beschouwd.
- We erkennen dat elk kind uniek is, dat elk kind recht heeft om een eigen identiteit op te bouwen;
we willen ieder zo goed mogelijk helpen bij het ontwikkelen van de eigen persoonlijkheid.
- Het ontwikkelen van de eigen persoonlijkheid kan alleen binnen een gemeenschap. Een van die
gemeenschappen waarbinnen een kind opgroeit, is de schoolgemeenschap.
- We willen dat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen; elk kind moet na de basisschool naar die vorm
van vervolgonderwijs kunnen, waar het qua mogelijkheden thuishoort.
- We moeten het kind leren zijn vrijheid goed te gebruiken en zijn verantwoordelijkheden hierin te
ontwikkelen.
- We zullen de verschillen tussen de kinderen positief benaderen. Deze verschillen maken het mogelijk
elkaar kunnen aanvullen.
- We geven speciale aandacht aan kinderen met problemen.
Het is van belang, dat problemen van kinderen zo vroeg mogelijk onderkend worden en dat voor ieder
kind een eigen oplossing gevonden wordt.

Onze school is een Katholieke basisschool.
De catechese wordt in de verschillende groepen verzorgd door de betreffende leerkrachten. Daarbij maken we gebruik van de methode "Trefwoord". Er is een nauw contact tussen school en parochie, o.a. via bezoek van de pastor aan de groepen.
De districtscatecheet/identiteitsbegeleider, mw. Agda Wachter, komt regelmatig op school om de leerkrachten te begeleiden op godsdienstig gebied.
Er zijn van tijd tot tijd vieringen met de gehele school. Daarnaast zijn er nog gezinsvieringen waaraan ook incidenteel medewerking wordt verleend.
In het parochieblad en de schoolkrant wordt regelmatig een inhoudelijk verslag gedaan over de godsdienstige vorming op onze school.

Openingstijden

maandag?
dinsdag?
woensdag?
donderdag?
vrijdag?
zaterdag?
zondag?

Recensies

Schrijf als eerste een recensie!

Community

Geplaatste berichten zijn voor iedereen leesbaar

Profielafbeelding gast
Gast


Er zijn nog geen berichten geplaatst op deze pagina.

Beheerder

Deze pagina is niet geclaimd

De basisschoolplein.nl community helpt deze pagina zo actueel mogelijk te houden. Ook bijdragen? Gebruik de knop per gewenst blok.


Adres- en contactgegevens

Sint Jozef RK Daltonschool
Van Dekemalaan 2
8442BC Heerenveen

+31 (0)513 622714

Deel deze pagina

Sint+Jozef+RK+Daltonschool img