Christelijk Kindcentrum Claus en Clausschool

Christelijk Kindcentrum Claus en Clausschool

Levensbeschouwelijke identiteit

Ons Kindcentrum is Protestants-Christelijk en niet verbonden aan een kerke­lijke richting. Ook voor leerlingen met een andere levensovertuiging is er plaats. Zij en hun ouders dienen onze identiteit te res­pec­teren.

In een open gesprek proberen we Bijbelverhalen te actualiseren. Het gaat erom wat de verhalen van toen nu voor ons beteke­nen. Daarbij helpen we de kinderen ver­antwoorde keuzes te maken. In een veilige geborgen sfeer leren we de kinderen res­pectvol met elkaar om te gaan.

Het team van Kindcentrum Claus wil samen met ouders werken aan deze geloofsopvoe­ding.Pedagogische en didactische identiteit

Op Kindcentrum Claus streven we naar onder­wijs dat zoveel mogelijk is aangepast aan de onderwijsbehoefte van alle leerlingen. Dit blijkt o.a. uit:

- We schenken aandacht aan de indivi­duele ontwikkeling van het kind.

- We leren kinderen zelfstandig te wer­ken en keuzes te maken.

- We hebben een hoog verwachtings- en prestatieniveau van kinderen.

- We vinden het belangrijk structuur, rust en orde aan onze leerlingen te bieden.

Naast het verwerven van basisvaardig­he­den hecht de school grote waarde aan de sociaal-emotio­nele en creatieve ontwikke­ling van de leer­lingen.

Sa­menwerking en open overleg met ouders vinden we van groot belang.

We streven ernaar om in ons Kindcentrum een goede sfeer te scheppen. Uitgangspunt is dat elk kind met plezier leert bij ons.

Leerkrachten en leidsters proberen met de kinderen op een pedagogisch positieve manier te wer­ken.

Expertises

Services

Er zijn nog geen expertises ingevuld voor Christelijk Kindcentrum Claus en Clausschool

  • Naschoolse opvang
  • Tussenschoolse opvang
  • Voorschoolse opvang
  • basisonderwijs
  • kinderdagverblijf

Openingstijden

maandag?
dinsdag?
woensdag?
donderdag?
vrijdag?
zaterdag?
zondag?

Recensies

Schrijf als eerste een recensie!

Community

Geplaatste berichten zijn voor iedereen leesbaar

Profielafbeelding gast
Gast


Er zijn nog geen berichten geplaatst op deze pagina.

Beheerder

Deze pagina is niet geclaimd

De basisschoolplein.nl community helpt deze pagina zo actueel mogelijk te houden. Ook bijdragen? Gebruik de knop per gewenst blok.


Adres- en contactgegevens

Christelijk Kindcentrum Claus en Clausschool
Middenweg 6
8332CZ Steenwijk

+31 (0)521 514187

Deel deze pagina

Christelijk+Kindcentrum+Claus+en+Clausschool img